Index by Year

0000 (9) 1957 (1) 1959 (1) 1960 (1) 1961 (1) 1962 (1) 1964 (1) 1966 (1) 1971 (1) 1980 (1) 1984 (1) 1991 (1) 1992 (1) 1993 (1) 2001 (1) 2002 (3) 2003 (4) 2004 (4) 2006 (3) 2007 (4) 2008 (2) 2009 (1) 2010 (2) 2011 (3) 2012 (1) 2014 (1)

Thursday, January 7, 2010

BagaPirivinai (1959)
Song : Annai Mugane
Movie : Bagapirivinai
Cast : Shivaji Ganesan
Music : T.K.Ramamoorthy
Lyrics : Pattukkottai Kalyana Sundaram

0 comments:

Post a Comment

Back to TOP